Gemeente Ledegem

Burgemeester Gemeente Ledegem

Burgemeester Gemeente Ledegem

Besluitenlijst van Burgemeester Gemeente Ledegem, zitting van 09 feb 2022, 00:00 uur.

Pdf-versie

BURGEMEESTER VAN 09 FEB 2022

De voorzitter opent de vergadering om 00.00 uur.
Locatie:

Bij hoogdringendheid goedkeuren van de organisatie Winkel Sport - Rupel Boom en vaststellen van een tijdelijke politieverordening op het wegverkeer

Goedgekeurd

1 Bij hoogdringendheid goedkeuren van de organisatie Winkel Sport - Rupel Boom en vaststellen van een tijdelijke politieverordening op het wegverkeer

<>1 Bij hoogdringendheid goedkeuren van de organisatie Winkel Sport - Rupel Boom en vaststellen van een tijdelijke politieverordening op het wegverkeer

Pdf-versie
Goedgekeurd