Gemeente Ledegem

Burgemeester Gemeente Ledegem

Burgemeester Gemeente Ledegem

Besluitenlijst van Burgemeester Gemeente Ledegem, zitting van 13 jan 2022, 00:00 uur.

Pdf-versie

BURGEMEESTER VAN 13 JAN 2022

De voorzitter opent de vergadering om 00.00 uur.
Locatie:

Goedkeuren van de politieverordening over het digitaal vergaderen van de gemeenteraad en OCMW-raad op 13 januari 2022

Goedgekeurd

1 Goedkeuren van de politieverordening over het digitaal vergaderen van de gemeenteraad en OCMW-raad op 13 januari 2022

<>1 Goedkeuren van de politieverordening over het digitaal vergaderen van de gemeenteraad en OCMW-raad op 13 januari 2022

Pdf-versie
Goedgekeurd