Gemeente Ledegem

Burgemeester Gemeente Ledegem

BURGEMEESTER VAN 05 APR 2022


2 Intrekken en hernemen van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 21 maart 2022 betreffende vaststellen van een tijdelijke politieverordening op het wegverkeer op 9 april 2022 naar aanleiding van PK Moorsele Koerse

Pdf versie

Aanwezigen bij agendapunt

Bart Dochy, Henny Vandenweghe,