Gemeente Ledegem

Burgemeester Gemeente Ledegem

BURGEMEESTER VAN 09 FEB 2022


1 Bij hoogdringendheid goedkeuren van de organisatie Winkel Sport - Rupel Boom en vaststellen van een tijdelijke politieverordening op het wegverkeer

Pdf versie

Aanwezigen bij agendapunt

Bart Dochy, Marijn De Vos,