Gemeente Ledegem

Burgemeester Gemeente Ledegem

BURGEMEESTER VAN 11 APR 2022


5 Goedkeuren van de politieverordening over het digitaal vergaderen van de gemeenteraad en OCMW-raad op 12 april 2022

Pdf versie

Aanwezigen bij agendapunt

Bart Dochy, Marijn De Vos,