Gemeente Ledegem

Burgemeester Gemeente Ledegem

BURGEMEESTER VAN 13 JAN 2022


1 Goedkeuren van de politieverordening over het digitaal vergaderen van de gemeenteraad en OCMW-raad op 13 januari 2022

Pdf versie

Aanwezigen bij agendapunt

Bart Dochy, Marijn De Vos,