Agenda van Gemeenteraad Gemeente Ledegem, zitting van 10 feb 2022, 20:00 uur

Pdf-versie

1 Goedkeuren van het verslag van de gemeenteraad van 13 januari 2022

2 Goedkeuren van het verminderen of vrijstellen van huurgelden en concessies in het kader van de coronacrisis

3 Vaststellen van de algemene politieverordening

4 Goedkeuren van de ontwerpakte over de aankoop van onroerend goed in de Roeselarestraat

5 Goedkeuren van de akte over het vestigen van een erfdienstbaarheid in de Driepikkelstraat

6 Kennisnemen van het werkingsverslag 2021 van WZC Rustenhove / LDC De Kring

7 Kennisnemen van het jaarverslag organisatiebeheersing 2021

8 Kennisnemen van het rapport over de delegatie van personeelsbevoegdheden 2021

9 Bekrachtigen van de beslissing van de burgemeester van 13 januari 2022 over goedkeuren van de politieverordening over het digitaal vergaderen van de gemeenteraad en OCMW-raad op 13 januari 2022

10 Kennisnemen van de verslagen van diverse vergaderingen

11 Vraagstelling