Agenda van Gemeenteraad Gemeente Ledegem, zitting van 12 apr 2022, 20:00 uur

Pdf-versie

1 Goedkeuren van het verslag van de gemeenteraad van 10 maart 2022

2 Goedkeuren van de toetreding tot OFP Prolocus en aanduiden van een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger voor de algemene vergadering

3 Vaststellen van het reglement over een sociaalpedagogische toelage voor personen met een handicap

4 Goedkeuren van de samenstelling van het gemeenschappelijk managementteam

5 Goedkeuren van de agendapunten en vaststellen van het mandaat van de vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van IVIO ov op 16 mei 2022

6 Goedkeuren van de agendapunten en vaststellen van het mandaat van de vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van Fluvius ov op 8 juni 2022

7 Goedkeuren van de agendapunten en vaststellen van het mandaat van de vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van WVI dv op 8 juni 2022

8 Kennisnemen van de verslagen van diverse vergaderingen

9 Vraagstelling

10 Aanstellen van gewestelijke personeelsleden als GAS-vaststeller in het kader van het OVAM-project 'Handhaving zwerfvuil'