Agenda van Gemeenteraad Gemeente Ledegem, zitting van 12 mei 2022, 20:00 uur

Pdf-versie

1 Toelichting over het phishingbeleid van het lokaal bestuur

2 Goedkeuren van het verslag van de gemeenteraad van 12 april 2022

3 Vaststellen van het reglement over een toelage voor schoolzwemmen

4 Goedkeuren van de akte over kosteloze grondafstand in de Olympialaan

5 Kennisnemen van het rapport over het debiteurenbeheer van de gemeente

6 Kennisnemen van het rapport over de thesaurietoestand, de liquiditeitsprognose, de beheerscontrole en de evolutie van de budgetten van gemeente en OCMW, vierde kwartaal 2021

7 Goedkeuren van de vervangingsregeling van de algemeen directeur

8 Goedkeuren van de vervangingsregeling van de financieel directeur

9 Bekrachtigen van de beslissing van de burgemeester van 11 april 2022 over goedkeuren van de politieverordening over het digitaal vergaderen van de gemeenteraad en OCMW-raad op 12 april 2022

10 Bekrachtigen van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 18 april 2022 over goedkeuren van de agendapunten en vaststellen van het mandaat van de vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van De Mandel cvba op 26 april 2022

11 Bekrachtigen van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 11 april 2022 over goedkeuren van de agendapunten en vaststellen van het mandaat van de vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van EthiasCo cvba op 5 mei 2022

12 Bekrachtigen van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 25 april 2022 over goedkeuren van de agendapunten en vaststellen van het mandaat van de vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van Cevi vzw op 20 mei 2022

13 Goedkeuren van de agendapunten en vaststellen van het mandaat van de vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van Vlaamse vervoermaatschappij De Lijn op 31 mei 2022

14 Goedkeuren van de agendapunten en vaststellen van het mandaat van de vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van Efin bv op 7 juni 2022

15 Goedkeuren van de agendapunten en vaststellen van het mandaat van de vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van Psilon ov op 15 juni 2022

16 Goedkeuren van de agendapunten en vaststellen van het mandaat van de vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van Fluvius West ov op 20 juni 2022

17 Goedkeuren van de agendapunten, in het bijzonder de actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge toetredingen, en vaststellen van het mandaat van de vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van TMVS dv op 21 juni 2022

18 Goedkeuren van de agendapunten en vaststellen van het mandaat van de vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van DVV Midwest dv op 28 juni 2022

19 Kennisnemen van de verslagen van diverse vergaderingen

20 Vraagstelling