Agenda van Gemeenteraad Gemeente Ledegem, zitting van 13 jan 2022, 20:00 uur

Pdf-versie

1 Toelichting over de werking van het initiatief voor autodelen in de gemeente

2 Goedkeuren van het verslag van de gemeenteraad van 30 december 2021

3 Goedkeuren van het wegentracé van het T-keerpunt voor het bedrijventerrein Vierschaere

4 Kennisnemen van de verslagen van diverse vergaderingen

5 Vraagstelling