Gemeente Ledegem

Gemeenteraad Gemeente Ledegem

Gemeenteraad Gemeente Ledegem

Besluitenlijst van Gemeenteraad Gemeente Ledegem, zitting van 10 feb 2022, 20:00 uur.

Pdf-versie

GEMEENTERAAD VAN 10 FEB 2022

De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur.
Locatie: raadzaal

Goedkeuren van het verslag van de gemeenteraad van 13 januari 2022

Goedgekeurd

1 Goedkeuren van het verslag van de gemeenteraad van 13 januari 2022

Goedkeuren van het verminderen of vrijstellen van huurgelden en concessies in het kader van de coronacrisis

Goedgekeurd

2 Goedkeuren van het verminderen of vrijstellen van huurgelden en concessies in het kader van de coronacrisis

Vaststellen van de algemene politieverordening

Goedgekeurd

3 Vaststellen van de algemene politieverordening

Goedkeuren van de ontwerpakte over de aankoop van onroerend goed in de Roeselarestraat

Goedgekeurd

4 Goedkeuren van de ontwerpakte over de aankoop van onroerend goed in de Roeselarestraat

Goedkeuren van de akte over het vestigen van een erfdienstbaarheid in de Driepikkelstraat

Goedgekeurd

5 Goedkeuren van de akte over het vestigen van een erfdienstbaarheid in de Driepikkelstraat

Kennisnemen van het werkingsverslag 2021 van WZC Rustenhove / LDC De Kring

Goedgekeurd

6 Kennisnemen van het werkingsverslag 2021 van WZC Rustenhove / LDC De Kring

Kennisnemen van het jaarverslag organisatiebeheersing 2021

Goedgekeurd

7 Kennisnemen van het jaarverslag organisatiebeheersing 2021

Kennisnemen van het rapport over de delegatie van personeelsbevoegdheden 2021

Goedgekeurd

8 Kennisnemen van het rapport over de delegatie van personeelsbevoegdheden 2021

Bekrachtigen van de beslissing van de burgemeester van 13 januari 2022 over goedkeuren van de politieverordening over het digitaal vergaderen van de gemeenteraad en OCMW-raad op 13 januari 2022

Goedgekeurd

9 Bekrachtigen van de beslissing van de burgemeester van 13 januari 2022 over goedkeuren van de politieverordening over het digitaal vergaderen van de gemeenteraad en OCMW-raad op 13 januari 2022

Kennisnemen van de verslagen van diverse vergaderingen

Goedgekeurd

10 Kennisnemen van de verslagen van diverse vergaderingen

Vraagstelling

Goedgekeurd

11 Vraagstelling

<>1 Goedkeuren van het verslag van de gemeenteraad van 13 januari 2022

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>2 Goedkeuren van het verminderen of vrijstellen van huurgelden en concessies in het kader van de coronacrisis

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>3 Vaststellen van de algemene politieverordening

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>4 Goedkeuren van de ontwerpakte over de aankoop van onroerend goed in de Roeselarestraat

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>5 Goedkeuren van de akte over het vestigen van een erfdienstbaarheid in de Driepikkelstraat

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>6 Kennisnemen van het werkingsverslag 2021 van WZC Rustenhove / LDC De Kring

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>7 Kennisnemen van het jaarverslag organisatiebeheersing 2021

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>8 Kennisnemen van het rapport over de delegatie van personeelsbevoegdheden 2021

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>9 Bekrachtigen van de beslissing van de burgemeester van 13 januari 2022 over goedkeuren van de politieverordening over het digitaal vergaderen van de gemeenteraad en OCMW-raad op 13 januari 2022

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>10 Kennisnemen van de verslagen van diverse vergaderingen

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>11 Vraagstelling

Pdf-versie
Goedgekeurd