Gemeente Ledegem

Gemeenteraad Gemeente Ledegem

Gemeenteraad Gemeente Ledegem

Besluitenlijst van Gemeenteraad Gemeente Ledegem, zitting van 12 apr 2022, 20:00 uur.

Pdf-versie

GEMEENTERAAD VAN 12 APR 2022

De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur.
Locatie: raadzaal

Goedkeuren van het verslag van de gemeenteraad van 10 maart 2022

Goedgekeurd

1 Goedkeuren van het verslag van de gemeenteraad van 10 maart 2022

Goedkeuren van de toetreding tot OFP Prolocus en aanduiden van een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger voor de algemene vergadering

Goedgekeurd

2 Goedkeuren van de toetreding tot OFP Prolocus en aanduiden van een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger voor de algemene vergadering

Vaststellen van het reglement over een sociaalpedagogische toelage voor personen met een handicap

Goedgekeurd

3 Vaststellen van het reglement over een sociaalpedagogische toelage voor personen met een handicap

Goedkeuren van de samenstelling van het gemeenschappelijk managementteam

Goedgekeurd

4 Goedkeuren van de samenstelling van het gemeenschappelijk managementteam

Goedkeuren van de agendapunten en vaststellen van het mandaat van de vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van IVIO ov op 16 mei 2022

Goedgekeurd

5 Goedkeuren van de agendapunten en vaststellen van het mandaat van de vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van IVIO ov op 16 mei 2022

Goedkeuren van de agendapunten en vaststellen van het mandaat van de vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van Fluvius ov op 8 juni 2022

Goedgekeurd

6 Goedkeuren van de agendapunten en vaststellen van het mandaat van de vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van Fluvius ov op 8 juni 2022

Goedkeuren van de agendapunten en vaststellen van het mandaat van de vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van WVI dv op 8 juni 2022

Goedgekeurd

7 Goedkeuren van de agendapunten en vaststellen van het mandaat van de vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van WVI dv op 8 juni 2022

Kennisnemen van de verslagen van diverse vergaderingen

Goedgekeurd

8 Kennisnemen van de verslagen van diverse vergaderingen

Toegevoegd punt van raadslid Caroline Seynhaeve - Goedkeuren dat er een bijkomend waterpunt / kraantje geplaatst wordt op de begraafplaats van Ledegem

Niet goedgekeurd

9 Toegevoegd punt van raadslid Caroline Seynhaeve - Goedkeuren dat er een bijkomend waterpunt / kraantje geplaatst wordt op de begraafplaats van Ledegem

Toegevoegd punt van raadslid Caroline Seynhaeve - Goedkeuren van het charter 'masterplan toegankelijke haltes'

Niet goedgekeurd

10 Toegevoegd punt van raadslid Caroline Seynhaeve - Goedkeuren van het charter 'masterplan toegankelijke haltes'

Vraagstelling

Goedgekeurd

11 Vraagstelling

Aanstellen van gewestelijke personeelsleden als GAS-vaststeller in het kader van het OVAM-project 'Handhaving zwerfvuil'

Goedgekeurd

12 Aanstellen van gewestelijke personeelsleden als GAS-vaststeller in het kader van het OVAM-project 'Handhaving zwerfvuil'

<>1 Goedkeuren van het verslag van de gemeenteraad van 10 maart 2022

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>2 Goedkeuren van de toetreding tot OFP Prolocus en aanduiden van een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger voor de algemene vergadering

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>3 Vaststellen van het reglement over een sociaalpedagogische toelage voor personen met een handicap

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>4 Goedkeuren van de samenstelling van het gemeenschappelijk managementteam

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>5 Goedkeuren van de agendapunten en vaststellen van het mandaat van de vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van IVIO ov op 16 mei 2022

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>6 Goedkeuren van de agendapunten en vaststellen van het mandaat van de vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van Fluvius ov op 8 juni 2022

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>7 Goedkeuren van de agendapunten en vaststellen van het mandaat van de vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van WVI dv op 8 juni 2022

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>8 Kennisnemen van de verslagen van diverse vergaderingen

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>9 Toegevoegd punt van raadslid Caroline Seynhaeve - Goedkeuren dat er een bijkomend waterpunt / kraantje geplaatst wordt op de begraafplaats van Ledegem

Pdf-versie
Niet goedgekeurd

<>10 Toegevoegd punt van raadslid Caroline Seynhaeve - Goedkeuren van het charter 'masterplan toegankelijke haltes'

Pdf-versie
Niet goedgekeurd

<>11 Vraagstelling

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>12 Aanstellen van gewestelijke personeelsleden als GAS-vaststeller in het kader van het OVAM-project 'Handhaving zwerfvuil'

Pdf-versie
Goedgekeurd