Gemeente Ledegem

Gemeenteraad Gemeente Ledegem

Gemeenteraad Gemeente Ledegem

Besluitenlijst van Gemeenteraad Gemeente Ledegem, zitting van 12 mei 2022, 20:00 uur.

Pdf-versie

GEMEENTERAAD VAN 12 MEI 2022

De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur.
Locatie: raadzaal

Toelichting over het phishingbeleid van het lokaal bestuur

Goedgekeurd

1 Toelichting over het phishingbeleid van het lokaal bestuur

Goedkeuren van het verslag van de gemeenteraad van 12 april 2022

Goedgekeurd

2 Goedkeuren van het verslag van de gemeenteraad van 12 april 2022

Vaststellen van het reglement over een toelage voor schoolzwemmen

Goedgekeurd

3 Vaststellen van het reglement over een toelage voor schoolzwemmen

Goedkeuren van de akte over kosteloze grondafstand in de Olympialaan

Goedgekeurd

4 Goedkeuren van de akte over kosteloze grondafstand in de Olympialaan

Kennisnemen van het rapport over het debiteurenbeheer van de gemeente

Goedgekeurd

5 Kennisnemen van het rapport over het debiteurenbeheer van de gemeente

Kennisnemen van het rapport over de thesaurietoestand, de liquiditeitsprognose, de beheerscontrole en de evolutie van de budgetten van gemeente en OCMW, vierde kwartaal 2021

Goedgekeurd

6 Kennisnemen van het rapport over de thesaurietoestand, de liquiditeitsprognose, de beheerscontrole en de evolutie van de budgetten van gemeente en OCMW, vierde kwartaal 2021

Goedkeuren van de vervangingsregeling van de algemeen directeur

Goedgekeurd

7 Goedkeuren van de vervangingsregeling van de algemeen directeur

Goedkeuren van de vervangingsregeling van de financieel directeur

Goedgekeurd

8 Goedkeuren van de vervangingsregeling van de financieel directeur

Bekrachtigen van de beslissing van de burgemeester van 11 april 2022 over goedkeuren van de politieverordening over het digitaal vergaderen van de gemeenteraad en OCMW-raad op 12 april 2022

Goedgekeurd

9 Bekrachtigen van de beslissing van de burgemeester van 11 april 2022 over goedkeuren van de politieverordening over het digitaal vergaderen van de gemeenteraad en OCMW-raad op 12 april 2022

Bekrachtigen van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 18 april 2022 over goedkeuren van de agendapunten en vaststellen van het mandaat van de vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van De Mandel cvba op 26 april 2022

Goedgekeurd

10 Bekrachtigen van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 18 april 2022 over goedkeuren van de agendapunten en vaststellen van het mandaat van de vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van De Mandel cvba op 26 april 2022

Bekrachtigen van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 11 april 2022 over goedkeuren van de agendapunten en vaststellen van het mandaat van de vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van EthiasCo cvba op 5 mei 2022

Goedgekeurd

11 Bekrachtigen van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 11 april 2022 over goedkeuren van de agendapunten en vaststellen van het mandaat van de vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van EthiasCo cvba op 5 mei 2022

Bekrachtigen van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 25 april 2022 over goedkeuren van de agendapunten en vaststellen van het mandaat van de vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van Cevi vzw op 20 mei 2022

Goedgekeurd

12 Bekrachtigen van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 25 april 2022 over goedkeuren van de agendapunten en vaststellen van het mandaat van de vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van Cevi vzw op 20 mei 2022

Goedkeuren van de agendapunten en vaststellen van het mandaat van de vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van Vlaamse vervoermaatschappij De Lijn op 31 mei 2022

Goedgekeurd

13 Goedkeuren van de agendapunten en vaststellen van het mandaat van de vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van Vlaamse vervoermaatschappij De Lijn op 31 mei 2022

Goedkeuren van de agendapunten en vaststellen van het mandaat van de vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van Efin bv op 7 juni 2022

Goedgekeurd

14 Goedkeuren van de agendapunten en vaststellen van het mandaat van de vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van Efin bv op 7 juni 2022

Goedkeuren van de agendapunten en vaststellen van het mandaat van de vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van Psilon ov op 15 juni 2022

Goedgekeurd

15 Goedkeuren van de agendapunten en vaststellen van het mandaat van de vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van Psilon ov op 15 juni 2022

Goedkeuren van de agendapunten en vaststellen van het mandaat van de vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van Fluvius West ov op 20 juni 2022

Goedgekeurd

16 Goedkeuren van de agendapunten en vaststellen van het mandaat van de vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van Fluvius West ov op 20 juni 2022

Goedkeuren van de agendapunten, in het bijzonder de actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge toetredingen, en vaststellen van het mandaat van de vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van TMVS dv op 21 juni 2022

Goedgekeurd

17 Goedkeuren van de agendapunten, in het bijzonder de actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge toetredingen, en vaststellen van het mandaat van de vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van TMVS dv op 21 juni 2022

Goedkeuren van de agendapunten en vaststellen van het mandaat van de vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van DVV Midwest dv op 28 juni 2022

Goedgekeurd

18 Goedkeuren van de agendapunten en vaststellen van het mandaat van de vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van DVV Midwest dv op 28 juni 2022

Kennisnemen van de verslagen van diverse vergaderingen

Goedgekeurd

19 Kennisnemen van de verslagen van diverse vergaderingen

Vraagstelling

Goedgekeurd

20 Vraagstelling

<>1 Toelichting over het phishingbeleid van het lokaal bestuur

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>2 Goedkeuren van het verslag van de gemeenteraad van 12 april 2022

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>3 Vaststellen van het reglement over een toelage voor schoolzwemmen

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>4 Goedkeuren van de akte over kosteloze grondafstand in de Olympialaan

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>5 Kennisnemen van het rapport over het debiteurenbeheer van de gemeente

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>6 Kennisnemen van het rapport over de thesaurietoestand, de liquiditeitsprognose, de beheerscontrole en de evolutie van de budgetten van gemeente en OCMW, vierde kwartaal 2021

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>7 Goedkeuren van de vervangingsregeling van de algemeen directeur

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>8 Goedkeuren van de vervangingsregeling van de financieel directeur

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>9 Bekrachtigen van de beslissing van de burgemeester van 11 april 2022 over goedkeuren van de politieverordening over het digitaal vergaderen van de gemeenteraad en OCMW-raad op 12 april 2022

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>10 Bekrachtigen van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 18 april 2022 over goedkeuren van de agendapunten en vaststellen van het mandaat van de vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van De Mandel cvba op 26 april 2022

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>11 Bekrachtigen van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 11 april 2022 over goedkeuren van de agendapunten en vaststellen van het mandaat van de vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van EthiasCo cvba op 5 mei 2022

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>12 Bekrachtigen van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 25 april 2022 over goedkeuren van de agendapunten en vaststellen van het mandaat van de vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van Cevi vzw op 20 mei 2022

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>13 Goedkeuren van de agendapunten en vaststellen van het mandaat van de vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van Vlaamse vervoermaatschappij De Lijn op 31 mei 2022

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>14 Goedkeuren van de agendapunten en vaststellen van het mandaat van de vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van Efin bv op 7 juni 2022

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>15 Goedkeuren van de agendapunten en vaststellen van het mandaat van de vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van Psilon ov op 15 juni 2022

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>16 Goedkeuren van de agendapunten en vaststellen van het mandaat van de vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van Fluvius West ov op 20 juni 2022

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>17 Goedkeuren van de agendapunten, in het bijzonder de actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge toetredingen, en vaststellen van het mandaat van de vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van TMVS dv op 21 juni 2022

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>18 Goedkeuren van de agendapunten en vaststellen van het mandaat van de vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van DVV Midwest dv op 28 juni 2022

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>19 Kennisnemen van de verslagen van diverse vergaderingen

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>20 Vraagstelling

Pdf-versie
Goedgekeurd