Gemeente Ledegem

Gemeenteraad Gemeente Ledegem

Gemeenteraad Gemeente Ledegem

Besluitenlijst van Gemeenteraad Gemeente Ledegem, zitting van 13 jan 2022, 20:00 uur.

Pdf-versie

GEMEENTERAAD VAN 13 JAN 2022

De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur.
Locatie: raadzaal

Toelichting over de werking van het initiatief voor autodelen in de gemeente

Goedgekeurd

1 Toelichting over de werking van het initiatief voor autodelen in de gemeente

Goedkeuren van het verslag van de gemeenteraad van 30 december 2021

Goedgekeurd

2 Goedkeuren van het verslag van de gemeenteraad van 30 december 2021

Goedkeuren van het wegentracé van het T-keerpunt voor het bedrijventerrein Vierschaere

Goedgekeurd

3 Goedkeuren van het wegentracé van het T-keerpunt voor het bedrijventerrein Vierschaere

Kennisnemen van de verslagen van diverse vergaderingen

Goedgekeurd

4 Kennisnemen van de verslagen van diverse vergaderingen

Vraagstelling

Goedgekeurd

5 Vraagstelling

<>1 Toelichting over de werking van het initiatief voor autodelen in de gemeente

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>2 Goedkeuren van het verslag van de gemeenteraad van 30 december 2021

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>3 Goedkeuren van het wegentracé van het T-keerpunt voor het bedrijventerrein Vierschaere

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>4 Kennisnemen van de verslagen van diverse vergaderingen

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>5 Vraagstelling

Pdf-versie
Goedgekeurd