Gemeente Ledegem

Gemeenteraad Gemeente Ledegem

Gemeenteraad Gemeente Ledegem

Besluitenlijst van Gemeenteraad Gemeente Ledegem, zitting van 27 jun 2022, 20:00 uur.

Pdf-versie

GEMEENTERAAD VAN 27 JUN 2022

De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur.
Locatie: raadzaal

Goedkeuren van het verslag van de gemeenteraad van 12 mei 2022

Goedgekeurd

1 Goedkeuren van het verslag van de gemeenteraad van 12 mei 2022

Vaststellen van de jaarrekening 2021, gedeelte gemeente

Goedgekeurd

2 Vaststellen van de jaarrekening 2021, gedeelte gemeente

Goedkeuren van de jaarrekening 2021, gedeelte OCMW, en kennisnemen van de definitieve vaststelling van de jaarrekening 2021 van het lokaal bestuur

Goedgekeurd

3 Goedkeuren van de jaarrekening 2021, gedeelte OCMW, en kennisnemen van de definitieve vaststelling van de jaarrekening 2021 van het lokaal bestuur

Kennisnemen van het rapport 2021 over de uitvoering van de afsprakennota lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie voor personen in armoede

Goedgekeurd

4 Kennisnemen van het rapport 2021 over de uitvoering van de afsprakennota lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie voor personen in armoede

Advies verlenen naar aanleiding van de aanvraag tot verlenging van de erkenning van de sociale huisvestingsmaatschappijen De Mandel en IZI Wonen tot 30 juni 2023

Goedgekeurd

5 Advies verlenen naar aanleiding van de aanvraag tot verlenging van de erkenning van de sociale huisvestingsmaatschappijen De Mandel en IZI Wonen tot 30 juni 2023

Goedkeuren van de verdeling van de stemrechten van de toekomstige woonmaatschappij

Goedgekeurd

6 Goedkeuren van de verdeling van de stemrechten van de toekomstige woonmaatschappij

Goedkeuren van de ontwerpakte over de verkoop van onroerend goed ter uitbreiding van de Ledegemse Meersen

Goedgekeurd

7 Goedkeuren van de ontwerpakte over de verkoop van onroerend goed ter uitbreiding van de Ledegemse Meersen

Goedkeuren van de ontwerpakte over het vestigen van een recht van opstal op de brandweerkazerne

Goedgekeurd

8 Goedkeuren van de ontwerpakte over het vestigen van een recht van opstal op de brandweerkazerne

Vaststellen van de tijdelijke politieverordening over beperkingen op de ambulante activiteiten en onderhoudswerken aan rallyvoertuigen langs de openbare weg naar aanleiding van de TBR Rally op 10 juli 2022

Goedgekeurd

9 Vaststellen van de tijdelijke politieverordening over beperkingen op de ambulante activiteiten en onderhoudswerken aan rallyvoertuigen langs de openbare weg naar aanleiding van de TBR Rally op 10 juli 2022

Vaststellen van het reglement over ondersteuning van activiteiten met verenigingen uit verbroederingsgemeenten

Goedgekeurd

10 Vaststellen van het reglement over ondersteuning van activiteiten met verenigingen uit verbroederingsgemeenten

Vaststellen van het dienst- en retributiereglement voor de gemeentelijke openbare bibliotheek

Goedgekeurd

11 Vaststellen van het dienst- en retributiereglement voor de gemeentelijke openbare bibliotheek

Vaststellen van het reglement over een toelage voor de vervoerskosten van het klassikaal bibliotheekbezoek

Goedgekeurd

12 Vaststellen van het reglement over een toelage voor de vervoerskosten van het klassikaal bibliotheekbezoek

Vaststellen van het retributiereglement voor de jeugdinfrastructuur

Goedgekeurd

13 Vaststellen van het retributiereglement voor de jeugdinfrastructuur

Vaststellen van het gebruiksreglement voor de jeugdinfrastructuur

Goedgekeurd

14 Vaststellen van het gebruiksreglement voor de jeugdinfrastructuur

Kennisnemen van de verslagen van diverse vergaderingen

Goedgekeurd

15 Kennisnemen van de verslagen van diverse vergaderingen

Bekrachtigen van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 23 mei 2022 over goedkeuren van de agendapunten en vaststellen van het mandaat van de vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van IZI wonen cvba op 31 mei 2022

Goedgekeurd

16 Bekrachtigen van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 23 mei 2022 over goedkeuren van de agendapunten en vaststellen van het mandaat van de vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van IZI wonen cvba op 31 mei 2022

Bekrachtigen van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 16 mei 2022 over goedkeuren van de agendapunten en vaststellen van het mandaat van de vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van EthiasCo cvba op 9 juni 2022

Goedgekeurd

17 Bekrachtigen van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 16 mei 2022 over goedkeuren van de agendapunten en vaststellen van het mandaat van de vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van EthiasCo cvba op 9 juni 2022

Bekrachtigen van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 30 mei 2022 over goedkeuren van de agendapunten en vaststellen van het mandaat van de vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van De Watergroep cvba op 10 juni 2022

Goedgekeurd

18 Bekrachtigen van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 30 mei 2022 over goedkeuren van de agendapunten en vaststellen van het mandaat van de vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van De Watergroep cvba op 10 juni 2022

Bekrachtigen van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 7 mei 2022 over goedkeuren van de agendapunten en vaststellen van het mandaat van de vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van Cipal dv op 23 juni 2022

Goedgekeurd

19 Bekrachtigen van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 7 mei 2022 over goedkeuren van de agendapunten en vaststellen van het mandaat van de vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van Cipal dv op 23 juni 2022

Bekrachtigen van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 4 juni 2022 over goedkeuren van de agendapunten en vaststellen van het mandaat van de vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van Gemeentelijke Holding nv in vereffening op 29 juni 2022

Goedgekeurd

20 Bekrachtigen van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 4 juni 2022 over goedkeuren van de agendapunten en vaststellen van het mandaat van de vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van Gemeentelijke Holding nv in vereffening op 29 juni 2022

Vraagstelling

Goedgekeurd

21 Vraagstelling

<>1 Goedkeuren van het verslag van de gemeenteraad van 12 mei 2022

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>2 Vaststellen van de jaarrekening 2021, gedeelte gemeente

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>3 Goedkeuren van de jaarrekening 2021, gedeelte OCMW, en kennisnemen van de definitieve vaststelling van de jaarrekening 2021 van het lokaal bestuur

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>4 Kennisnemen van het rapport 2021 over de uitvoering van de afsprakennota lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie voor personen in armoede

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>5 Advies verlenen naar aanleiding van de aanvraag tot verlenging van de erkenning van de sociale huisvestingsmaatschappijen De Mandel en IZI Wonen tot 30 juni 2023

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>6 Goedkeuren van de verdeling van de stemrechten van de toekomstige woonmaatschappij

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>7 Goedkeuren van de ontwerpakte over de verkoop van onroerend goed ter uitbreiding van de Ledegemse Meersen

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>8 Goedkeuren van de ontwerpakte over het vestigen van een recht van opstal op de brandweerkazerne

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>9 Vaststellen van de tijdelijke politieverordening over beperkingen op de ambulante activiteiten en onderhoudswerken aan rallyvoertuigen langs de openbare weg naar aanleiding van de TBR Rally op 10 juli 2022

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>10 Vaststellen van het reglement over ondersteuning van activiteiten met verenigingen uit verbroederingsgemeenten

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>11 Vaststellen van het dienst- en retributiereglement voor de gemeentelijke openbare bibliotheek

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>12 Vaststellen van het reglement over een toelage voor de vervoerskosten van het klassikaal bibliotheekbezoek

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>13 Vaststellen van het retributiereglement voor de jeugdinfrastructuur

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>14 Vaststellen van het gebruiksreglement voor de jeugdinfrastructuur

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>15 Kennisnemen van de verslagen van diverse vergaderingen

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>16 Bekrachtigen van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 23 mei 2022 over goedkeuren van de agendapunten en vaststellen van het mandaat van de vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van IZI wonen cvba op 31 mei 2022

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>17 Bekrachtigen van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 16 mei 2022 over goedkeuren van de agendapunten en vaststellen van het mandaat van de vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van EthiasCo cvba op 9 juni 2022

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>18 Bekrachtigen van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 30 mei 2022 over goedkeuren van de agendapunten en vaststellen van het mandaat van de vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van De Watergroep cvba op 10 juni 2022

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>19 Bekrachtigen van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 7 mei 2022 over goedkeuren van de agendapunten en vaststellen van het mandaat van de vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van Cipal dv op 23 juni 2022

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>20 Bekrachtigen van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 4 juni 2022 over goedkeuren van de agendapunten en vaststellen van het mandaat van de vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van Gemeentelijke Holding nv in vereffening op 29 juni 2022

Pdf-versie
Goedgekeurd

<>21 Vraagstelling

Pdf-versie
Goedgekeurd